Vysokozdvižné vozíky

I na „ještěrku“ je potřeba řidičák

vysokozdvizne_vozikyPodle zákona na obsluhu vysokozdvižných zařízení je nutné vlastnit řidičské oprávnění. Naši profesionální školitelé jsou připraveni vyjet k Vám do firmy a odborně proškolit Váš personál, včetně vystavení certifikovaného průkazu. Svěřte školení svých zaměstnanců do rukou odborných lektorů, kteří Vám zajistí kvalitní proškolení řidičů i školení obsluhy VZV. Připravíme Vám kurzy na VZV přímo podle Vašich potřeb a přání.

Povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců při použití VZV vyplývají z právních předpisů:

 • Zákon 262/2006Sb., a 365/2011Sb.,(novela zákoníku práce) – zákoník práce
 • Novela zákona 309/2006Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP
 • Nařízení vlády 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů,
  které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
 • ČSN 26 8805­ Motorové vozíky ­ Provoz, údržba, opravy a technické kontrol
 • EN 3691+Amd1­Motorové vozíky. Bezpečnostní předpisy
 • Nařízení vlády 361/2007Sb., podmínky BOZP

Řidičské oprávnění na VZV zajišťujeme na následující skupiny:

 • Třída I. – Elektrické vozíky
 • Třída II. – Vozíky se spalovacím motorem
  • A – Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné ručně vedené
  • B – Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s pákovým řízením
  • C – Plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením
  • D – Vysokozdvižné ručně vedené
  • E – Vysokozdvižné s pákovým řízením
  • W1 – Vysokozdvižné vozíky s volantovým řízením a s nosností pod 5 tun
  • W2 – Vysokozdvižné vozíky s volantovým řízením a s nosností nad 5 tun

Jsme připraveni pro Vás zajistit tyto služby:

 • školení obsluhy vysokozdvižných zařízení přímo ve Vaši společnosti
 • vydání karty opravňující k manipulaci a řízení VZV