Požární ochrana

Prevence požární ochrany je základem bezpečného podnikání

Pozarni ochranaAť už podnikáte jako fyzická nebo právnická osoba, jste ze zákona povinni dodržovat právní předpisy zabývající se požární ochranou (PO). Problematika požární prevence se zaměřuje na předcházení rizik, které by měly za následek ohrožení nebo poškození lidského zdraví nebo znehodnocení firemního majetku.

Prameny práva, ze kterých vyplývají zákonné povinnosti v oblasti PO:

 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci
 • ČSN normy
 • ČSN 73 08XX požární bezpečnost staveb
 • ČSN 73 0802-PBS- nevýrobní objekty
 • ČSN 73 0804-PBS- výrobní objekty

Vyhněte se zbytečným sankcím za nedodržení legislativy a přenechte své strasti v oblasti požární ochrany na našich specialistech, kteří mají v tomto oboru zkušenosti. Ke každé firmě přistupujeme individuálně, a proto jsme schopni Vám navrhnout a zpracovat optimální řešení Vaši požární ochrany na míru.

V oblasti PO pro Vás zajistíme:

 • zařazení Vašich činností do kategorizace požárního nebezpečí
 • vypracování a aktualizaci veškeré dokumentace požární ochrany, včetně vedení Požární knihy
 • zpracování Požární poplachové směrnice, evakuačního plánu
 • vypracovaní organizace zabezpečení požární ochrany
 • kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení
 • školení PO pro vedoucí zaměstnance i ostatní pracovníky
 • odbornou přípravu Vašich preventistů PO a preventivních požárních hlídek
 • zastoupení při neohlášených kontrolách
 • provádění preventivních požárních prohlídek
 • zavedení fungujícího systému bezpečnosti práce a požární ochrany