Hygiena stravovacích a restauračních zařízení

Správná hygiena je základem úspěšné restaurace

Už se nemusíte obávat další návštěvy kontrolorů z hygienického úřadu. S provozem restauračních zařízení máme více jak 25 let praxe a naši specialisté jsou školenými odborníky na hygienu provozu a potravin. Díky tomuto, Vám můžeme poskytnout komplexní servis ušitý na míru přímo Vaší restauraci.

Prameny práva, ze kterých vyplývají zákonné povinnosti v oblasti hygieny stravovacích a restauračních zařízení:

 • Zákon 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin.
 • Zákon 634/1992 Sb. ­ o ochraně spotřebitele

Zajistíme pro Vás následující služby:

 • kategorizaci hostinských zařízení
 • ­vytvoření sytému HACCP
 • školení zaměstnanců v oblasti dodržování zásad hygienického minima
 • nastavení systému hygieny provozu
 • vytvoření hygienického zázemí pro zaměstnance
 • zpracování seznamů alergenů
 • odstranění rizik křížové kontaminace
 • zpracování potřebné dokumentace
 • zastoupení při kontrolách správních úřadů