DP Safety s.r.o.

 • Zajištění komplexního servisu v oblastech BOZP, PO a hygieny v potravinářství
 • Zpracování kompletní dokumentace v souladu s platnou legislativou
 • Odborné školení vedoucích pracovníků a zaměstnanců
 • Pravidelné kontroly pracoviště a dokumentace vyplývající z právních předpisů
 • Odbornou přípravu preventistů PO a preventivních p. hlídek
 • Poskytnutí odborného poradenství v oblasti BOZP a PO a hygieny potravinářství
 • Zpracování kategorizace práce a vyhodnocení rizik
 • Zařazení do kategorií činností z hlediska požárního nebezpečí
 • Pomoc při neohlášených kontrolách
 • Kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení
 • Školení zaměstnanců na vysokozdvižné vozíky a vydání řidičského průkazu
 • Vytvoření návrhu a zrealizování bezpečnostního značení pracoviště
 • Nastavení fungujících systémů bezpečnosti práce a požární ochrany na pracovišti
 • Odborná pomoc při řešení pracovních úrazů a nemoci z povolání